События ПІДПРИЄМЦІ УКРАЇНИ ГОТОВІ ПІДТРИМАТИ ВСЕНАРОДНИЙ ПОХІД НА КИЇВ.


ВОНИ ВТРАТИЛИ ДО 75% СВОГО ДОХОДУ ЧЕРЕЗ БЕЗДАРНУ ЗЕ-ВЛАДУ І КАРАНТИН
Малий бізнес в Україні організовує нову хвилю Маршів Невдоволених — 2020 через те, що ослаблення карантину не призвело до серйозних фінансових рішень, а й навпаки додало нерозв'язних проблем. Підприємці зазнають втрат від 50 до 75% доходів вже після дії обмежень через відсутність покупців і купівельної спроможності у населення.
Так, 44% з них втратили більше ніж 50% доходу, і керівники малого бізнесу закривають підприємства. Ніякої допомоги після карантину вони від влади не отримали. І це при тому, щоб відновитися, як це було до карантину 44% не зможуть взагалі і закриються, 38% малого бізнесу на це буде треба не один рік, а тільки 18% — більше півроку.
«Допомогти у відновленні малому бізнесу можуть тільки заходи підтримки від держави такі, як зниження податкового навантаження на фонд оплати праці, надання більш дешевого кредитного ресурсу і скасування штрафних санкцій за податкові порушення до кінця року», — говорить Всеукраїнський Громадський Староста Валя Янко, — проте нинішня «зелена», брудна і боягузлива, «болотна»ЗЕ-влада на це не здатна, як і нездатна вона взагалі управляти країною і вимагає свого якнайшвидшого усунення Народним Походом на Київ, підтримку якому вже готові надати українські підприємці.
РАЗОМ І РАЗОМ! ГЕТЬ ЗЕЛЕНА ЗАРАЗА!»
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УКРАИНЫ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ ВСЕНАРОДНЫЙ ПОХОД НА КИЕВ. ОНИ ПОТЕРЯЛИ ДО 75% СВОЕГО ДОХОДА ИЗ-ЗА БЕЗДАРНОЙ ЗЕ-ВЛАСТИ И КАРАНТИНА
Малый бизнес в Украине организовывает новую волну Маршей Недовольных – 2020 из-за того, что ослабление карантина не привело к серьезным финансовым решениям, а и наоборот добавило неразрешимых проблем. Предприниматели несут потери от 50 до 75% доходов уже после действия ограничений из-за отсутствия покупателей и покупательской способности у населения.
Так, 44% респондентов потеряли более 50% дохода, и руководители малого бизнеса говорят о закрытии предприятий. Никаких помощи после карантина они от власти не получили. И это при том, чтобы восстановиться, как было до карантина, 44% не восстановятся вообще и закроются, 38% малого бизнеса потребуется не один год, а только 18% — более полугода.
«Помочь в восстановлении компаниям могут такие меры поддержки от государства, как снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, предоставление более дешевого кредитного ресурса и отмена штрафных санкций за налоговые нарушения до конца года», — говорит Всеукраинский Громадский Староста Валя Янко, — однако нынешняя «зелёная и болотная» ЗЕ-власть на это неспособна, как и неспособна вообще управлять страной и требует своего скорейшего отрешения Всенародным Походом на Киев, поддержку которому уже готовы оказать украинские предприниматели».

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.